Prevođenje iz engleskog jezika, te 99 drugih svjetskih jezika, prevođenje internet stranica, prevođenje pravnih tekstova i drugi prijevodi.

  100

SVJETSKIH

JEZIKA

 

 

OPTIMUS PREVOĐENJE

VISOKA KVALITETA USLUGE

Jezik:

         

 O nama

 > Prva stranica
 > Poduzeće
 > Tim prevodilaca
 > Kontakti
 > Zapo�ljavanje
 > Gdje se nalazimo

 Usluge

 > Prevođenje
 > Lokalizacija

 Cijene

 > Cjenik
 > Online narud�ba
   Lokalizacija
Lokalizacija je prilagođavanje uratka jezičnim, kulturnim i drugim zahtjevima određene ciljne sredine ili tr�i�ta (LISA � Localization Industry Standards Association).

Nudimo lokalizaciju:

 računalnih programa;

 internet stranica;

 internet dokumentacije.

Preporučamo paket Premium u okviru kojega tekst stručno prevedu diplomirani prevodioci, nakon čega prijevode pregleda izvorni govornik (native speaker), također diplomirani prevodilac s diplomom stranog sveučili�ta.

Značajnost lokalizacije

Značajnost lokalizacije web stranica i računalnih programa prilikom �irenja poslovanja na nova tr�i�ta potvrđuju brojna istra�ivanja:

 

  Vi�e od 100 milijuna ljudi posjećuje isključivo internet stranice koje su izrađene na njihovom materinskom jeziku. Samo maleni broj svjetskog stanovni�tva razumije slovenski jezik.

  Posjetioci web stranica četiri puta če�će kupuju na internet stranicama koje su izrađene na njihovom materinskom jeziku (nezavisno istra�ivanje).

  Vi�e od 50% tra�enja na tra�ilici Google vr�i se na jeziku različitom od engleskog (Google).

  Posjetioci internet stranica ostanu na internet stranici u prosjeku dva puta du�e ako je izrađena na njihovom materinskom jeziku (istra�ivanje Forrester research).

  Računalni programi koji nisu lokalizirani imaju ograničen domet na međunarodnim tr�i�tima.

Posredovanje projekata

  putem  online narud�be prijevoda,

  elektroničkom po�tom: [email protected],

  na CD-ima, disketama, USB uređajima,

  faksom, po�tom, ekspresnom po�tom,

  osobno dostavom u na� centar,

  preko kurirske slu�be.

Prijevode Vam također vraćamo na sve gore navedene načine.

 Brzo povezivanje

 Narud�be

Online narud�ba:

Elektronička adresa:

Faks:

+386 1 4269831

U na�em centru:

OPTIMUS LINGUA, d.o.o.

Gosposvetska cesta 5,

1000 Ljubljana

SLOVENIJA

 Informacije

Pon.�pet.: 9.00�19.00

Telefon: +386 1 4269830

GSM: +386 41 663 531

Elektronička adresa:

Telefon: +386 1 4269830, +386 41 663531   E-mail: [email protected]

Physik Nachhilfelehrer | OPTIMUS �bersetzungen | Optimus prevajanje
� Sva prava pridr�ana, OPTIMUS LINGUA, d.o.o.